1. ንዮሴፍ ከኣ ናብ ግብጺ ኣውረድዎጶጢፋርበዓል መዋእል ፈርኦንሓለቓ ዘብዔኛታት ዝነበረ ግብጻዊ ሰብኣይ ድማ ካብ ኢድ እቶም ናብኡ ዘውረድዎ እስማኤላውያን ተሻየጦ

2. እግዚኣብሄር ምስ ዮሴፍ ነበረ እሞ፡ ንሱ ዕዮኡ ዝቐንዓሉ ሰብኣይ ኰነ። ኣብ ቤት እቲ ግብጻዊ ጐይታኡ ድማ ነበረ።

3. ጐይታኡ ኸኣ እግዚኣብሄር ምስኡ ኸም ዘሎን ንሱ ዝገበሮ ዅሉ ድማ እግዚኣብሄር ኣብ ኢዱ ኸም ዜቕንዓሉን ረአየ

4. ዮሴፍ ከኣ ኣብ ቅድሚኡ ሞገስ ረኸበየገልግሎውን ነበረ። ኣዛዝ ቤቱ ገበሮ፡ ዘለዎ ዅሉ ኸኣ ኣብ ኢዱ ሀቦ

5. ኰነ ኸኣ፡ ኣብ ቤቱን ኣብ ኵሉ ጥሪቱን ካብ ዝሾሞ ጊዜ ጀሚሩ፡ እግዚኣብሄር ምእንቲ ዮሴፍ ኢሉ ንቤት እቲ ግብጻዊ ባረኻኣብ ቤትን ኣብ መሮርን ኣብ ዝነበረ ዅሉ ጥሪቱ በረኸት እግዚኣብሄር ነበረ።

6. ዘለዎ ዅሉ ኣብ ኢድ ዮሴፍ ኣሕሊፉ ሀቦ። ዘለዎ ዘበለ ድማ፡ ብዘይ እታ ዝበልዓ እንጌራ ገለኳ ኣይፈለጠንዮሴፍ ከኣ መልክዔኛትርኢቱ ድማ ጽቡቕ ነበረ።

7. ድሕርዚ ነገርዚ ኸኣ ዀነ፡ ንዮሴፍ ሰበይቲ ጐይታኡ ዓይና ኣውደቐትሉ እሞ፡ ምሳይ ደቅስበለቶ

8. ንሱ ድማ እናአበየንሰበይቲ ጐይታኡ፡ እንሆ፡ ጐይታይ ኣብ ቤቱ ምሳይ እንታይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እዩ፡ ዘለዎ ዅሉ ድማ ኣብ ኢደይ ሂቡኒ እዩ፡

9. ኣብዛ ቤት እዚኣ ኻባይ ዚስልጥን የልቦን፡ ሰበይቱ ኢኺ እሞ፡ ብጀካኽስ ገለኳ ኣይከልኣንን። ከመይ ገይረኸ እዚ ዓብዪ ኽፍኣትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከኣ ሓጢኣትን ክገብር እኽእል፧ በላ።

10. ኰነ ድማመዓልቲ ንመዓልቲ ንዮሴፍ እናተዛረበቶ ኽንሳ፡ ንሱ ምስኣ ኺድቅስ ወይስ ምስኣ ኽነብር ኣይሰምዓን

11. ኰነ ኸኣ፡ ሓንቲ መዓልቲ ዕዮኡ ኺገብር ናብ ቤት አተወ፡ ኣብኣ ኣብታ ቤት ድማ ካብ ሰብ ቤት ገለ ሰብ ኣይነበረን

12. ብኽዳኑ ቀጥ ኣቢላ ሒዛ ድማ፡ ምሳይ ደቅስበለቶ። ንሱ ግና ክዳኑ ኣብ ኢዳ ሐደገላሀዲሙ ኸኣ ንግዳም ወጸ

13. ንሳ ድማ ክዳኑ ኣብ ኢዳ ኸም ዝሐደገን ንግዳም ከኣ ከም ዝሀደመን ምስ ረአየት፡

14. ንስድራ ቤታ ጸዊዓርአዩኪሰሓቐልናስ እብራዊ ሰብኣይ ኣእትዩልና፡ ንሱ ምሳይ ኪድቅስ ናባይ ኣተወ፡ ኣነ ኸኣ ዓው ኢለ ኣእዌኹ

15. ኰነ ድማ፡ ቃለይ ዓው ኣቢለ ኸም ዘእዌኹ ምስ ስምዔ፡ ክዳኑ ሐዲጉለይሀዲሙ ንግዳም ወጸ፡ ኢላ ተዛረበቶም።

16. ነቲ ኽዳኑ ድማ፡ ጐይታኡ ናብ ቤቱ ኽሳዕ ዚመጽእምስኣ ኣንበረቶ

17. ከምዚ ኢላ ኸኣ እዚ ነገርዚ ነገረቶ፡ እቲ ዘምጻእካልና እብራዊ ባርያ ኺሰሓቐለይ ናባይ አተወ

18. ኰነ ድማ፡ ቃለይ ዓው ኣቢለ ምስ ኣእዌኹክዳኑ ሐዲጉለይ ንግዳም ሀደመ

19. ኰነ ኸኣ፡ ጐይታኡ እታ ሰበይቱ ባርያኻ ኸምዚ ነገርዚ ገበረኒ፡ ኢላ ዝነገረቶ ዘረባ ሰምዔኵራኡ ነደደ

20. ጐይታ ዮሴፍ ድማ ወሲዱ ናብታ ቤት ማእሰርቲ፡ እቶም እሱራት ንጉስ ዚእሰሩላ ቦታኣእተዎ። ኣብኣ ኸኣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነበረ

21. እግዚኣብሄር ግና ምስ ዮሴፍ ነበረ፡ ምሕረት ድማ ገበረሉኣብ ቅድሚ እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ኸኣ ሞገስ ሀቦ

22. እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝነበሩ ዅሎም እሱራት ኣብ ኢድ ዮሴፍ ኣሕሊፉ ሀቦኣብኡ ዝገበርዎ ዘበለ ዅሉገባሪኡ ንሱ ነበረ

23. እግዚኣብሄር ምስኡ ስለ ዝነበረ፡ እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ በቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ብገለኳ ኣይሐልን ነበረ። ዝገበሮ ዅሉ ድማ እግዚኣብሄር የቕንዓሉ ነበረ።