1. ኰነ ድማ፡ ድሕርዚ ነገርዚ ንዮሴፍእንሆ፡ ኣቦኻ ሐሚሙ፡ በልዎ። ንሱ ኸኣ ንኽልቲኦም ደቁንምናሴን ኤፍሬምን፡ ምስኡ ወሰዶም

2. ንያቆብ ድማ፡ እንሆ፡ ወድኻ ዮሴፍ መጺኡካ፡ ኢሎም ነገርዎእስራኤል ከኣ ተጋዲሉ ኣብ ዓራቱ ኾፍ በለ

3. ያእቆብ ድማ ንዮሴፍ በሎ፡ እቲ ዅሉ ዚኽእል ኣምላኽ ኣብ ሉዝ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ተራእየኒባረኸኒ ኸኣ፡

4. እንሆ፡ ኣነ ኸፍርየካን ከብዝሓካንንብዙሕ ህዝብታት ከኣ ክገብረካ እየ፡ ብድሕሬኻ ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ርስቲ ዘለኣለም ገይረ ኽህቦ እየ፡ በለኒ

5. ሕጂ ኸኣ እቶም ኣነ ናባኻ ናብ ግብጺ ኸይመጻእኩኻኣብ ምድሪ ግብጺ እተወልዱልካ ኽልቲኦም ደቅኻ ናተይ እዮም። ኤፍሬምን ምናሴን ከም ሮቤልን ስምኦንን ናተይ ኪዀኑ እዮም።

6. ብድሕሪኦም እትወልዶም ውሉድ ከኣ ንኣኻ ይኹኑ። ኣብቲ ርስቶም ብስም ኣሕዋቶም ይሰመዩ።

7. ኣነ ድማ ካብ ጳዳን ምስ መጻእኩኣብ ምድሪ ኸነኣን ንኤፍራታ ቕሩብ ምስ ተረፈትኒ፡ ኣብ መገዲ ኸሎኹ ራሄል ሞተትኒ። ኣብ መገዲ ኤፍራታ ኸኣ፡ ንሳ ቤት-ልሄምኣብኡ ቐበርኩዋ

8. እስራኤል ድማ ንደቂ ዮሴፍ ርእዩ። እዚኣቶም እንታዎት እዮም፧ በለ

9. ዮሴፍ ከኣ ነቦኡእዚኣቶም ኣምላኽ ኣብዚ ዝሀበኒ ደቀይ እዮም፡ በሎ። ንሱ ድማ፤ ክምርቖምሲ፡ በጃኻ፡ ናባይ ኣቕርቦም፡ በለ።

10. ኣዒንቲ እስራኤል ከኣ ካብ እርግና እተላዕለ ለቊተን ነበራ እሞ፡ ኪርኢ ኣይከአለን። ናብኡ ድማ ኣቕረቦም፡ ንሱ ኸኣ ሰዐሞምሐቘፎምውን

11. እስራኤል ድማ ንዮሴፍገጽካ እርኢ ኢለ ኣይሐሰብኩን ነይረ፡ ኣምላኽ ከኣ እንሆ፡ ንዘርእኻ ድማ ኣርአየኒበሎ

12. ዮሴፍ ከኣ ካብ ኣብራኹ ኣግልስ ኣቢልዎም ብገጹ ናብ ምድሪ ሰገደ

13. ዮሴፍ ድማ ንኽልቲኦም ወሲዱንኤፍሬም ብየማኑ ናብ ጸጋም እስራኤልንምናሴ ኸኣ ብጸጋሙ ናብ የማን እስራኤል ገይሩ ናብኡ ኣቕረቦም

14. እስራኤል ድማ፡ ምናሴ በዅሪ ነበረ እሞ፡ ኣእዳዉ ኣመሐሊፉ የማነይቲ ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ ርእሲ ኤፍሬም፡ ንሱ ኸኣ እቲ ንእሽቶጸጋመይቲ ኢዱ ድማ ኣብ ርእሲ ምናሴ ኣንበረ።

15. ንዮሴፍ ከኣ፡ እቲ ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሃቅን ኣብ ቅድሚኡ እተመላለሱ ኣምላኽ፡ እቲ ኻብ ዝውለድ ጀሚሩ ኽሳዕ እዛ ምዓልቲ እዚኣ ዝመገበኒ ኣምላኽ፡

16. እቲ ኻብ ኵሉ ኽፉእ ዘድሓነኒ መልኣኽ። ንሱ ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኽስመይን ስም ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሃቅን ኣባታቶም ይጸዋዕ። ኣብ ማእከል ምድሪ ንምብዛሕ ድማ ይሰስኑ

17. ዮሴፍ ከኣ ኣቦኡ የማነይቲ ኢዱ ኣብ ርእሲ ኤፍሬም ከም ዘንበረ ምስ ረአየጐሀየ እሞ፡ ካብ ርእሲ ኤፍሬም ኣልዒሉ ናብ ርእሲ ምናሴ ኼሕልፋ ደልዩ፡ ንኢድ ኣቦኡ ሐዛ።

18. ዮሴፍ ድማ ነቦኡ፤ ኣቦየ፡ ከምኡ ኣይኰነን፡ እቲ በዂሪ እዚ እዩ እሞ፡ የማነይትኻ ኣብ ርእሱ ኣንብርበሎ

19. ኣቦኡ ግና ኣበየፈሊጠወደይፈሊጠ አሎኹ። ንሱ ድማ ህዝቢ ኪኸውን እዩ፡ ንሱ ድማ ዓብዪ ኪኸውን እዩ። እቲ ንእሽቶ ሓዉ ግና ካብኡ ክዓቢ እዩ፡ ዘርኡውን ብዙሕ ህዝብታት ኪኸውን እዩ፡ ድማ በሎ

20. በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ ከምዚ ኢሉ መረቖምእስራኤልኣምላኽ ከም ኤፍሬምን ከም ምናሴን ይግበርካኢሉ ብኣኻ ኺምረቕ እዩ። ንኤፍሬም ከኣ ቅድሚ ምናሴ ገበሮ

21. እስራኤል ድማ ንዮሴፍእንሆ፡ ኣነ እመውት አሎኹ፡ ኣምላኽ ከኣ ምሳኻትኩም ኪኸውን እዩ። ናብ ምድሪ ኣቦታትኩም ድማ ኪመልሰኩም እዩ።

22. ንኣኻ ድማ እታ ኻብ ኢድ ኣሞራውያን ብሴፈይን ብቐስተይን ዝወሰድክዋ ሓለፋ ኣሕዋትካ ሓደ ኽፍሊ ሂበካ አሎኹ።