ይገርመኒ (1)

Posted on 2013-01-09 · 1009 · 0 · 0

30 resources uploaded

ይገርመኒ እቲ ናብ ምድሪ ምምጽኡ

ኣምላኽ ከሎ ሰብ ክኸውን ምፍታዉ
ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ብምምጽኡ
እቲ ፈጣሪ ከም ፍጡር ተገሊጹ
ኣምላኽሲ ስጋ ሰብ ለቢሱ ተወሊዱ
ሓያል ከሎ ከም ድኹም ተመላሊሱ
ሃብታም ከሎስ ድኻ ብምዃኑ ንሱ

ይገርመኒ እቲ ብስጋ ምግላጹ
ብዘይ ስጋዊ ኣቦ ተወሊዱ
ካብ መንፈስ ቅዱስ ምውላዱ
ምእንታይን ምእንቲ ኩላ ዓለምን’ዩ ነይሩ
እዚ ብስጋ ናይ ምውላድ ምስጢሩ

ይገርመኒ ምግባሩ ንዓይ ምውላዱ

ለካስ እዚ ኩሉስ ንዓይ እዩ ዝነበረ
ክውለድ መታን ብመንፈሱ ገይረ
ኣብ መንግስቱ ክኣቱ ብስሙ ኣሚነ
ክኸውን ውሉድ እቲ ዝሰልጠነ

ይገርመኒ ንዓይ ምልዋጡ

ብዘይሓልፍ ቃል ንዓይ ወሊዱ
ሓድሽ ሰብ ገይሩኒ ፍጹም ለዊጡ
መንፈሱ ኣብ ልበይ ኣንቢሩ
ብእኡ ፍቕሩ ኣብ ውሽጠይ ኣሕዲሩ
ከፍቅሮ ዘኽኣለኒ ናይ መንፈሱ ደገፍ
ከመላለስ ክኢለ ከምቲ ዝደልየኒ እቲ ጽሑፍ
ይሕጐስ ህፍሳህ ብምርካበይ ንእኡ
ህይወትይ ወፊየ ከኸውን ኣገልጋሊኡ
ከምቲ ዝሞተለይ ኣነ ከሞተሉ
ንመንግስቱ ምስፋሕ ክሰርሕ ብኹሉ

ይገርመኒ እቲ ሓይሉ

ዝኾነ ክግበር ይኹን ጥራይ ዝብል
ቃሉ ስልጡን ከምኡውን ሓያል
እንተ ኢሉስ መን ከምልሶ ይኽእል
ንሱ ዝዓጸዎኸ መን’ዩ ዝኸፍቶ
ንስልጣኑኸ መን እዩ ዝማጐቶ
መንከ እዚ ግበር ኣይትግበር ዝብሎ ዝሓቶ
ነፍሱ ዝደለዮ ዝገብር ዝፍጽም
ብስልጣንሲ ዝቐርቦ ዝመስሎ የልቦን

ይገርመኒ ንሰብ ምቊጻሩ

ንሰብ ክዝከር መፍታዉ
ዝወደቑ መላእኽቲ እንከለዉ
ስለምንታይ እዩ ንሰብ ዝያዳ ዝግደሰሉ
ኣብኡ ስለ ዘሎ’ዩ እቲ መልክዑ‘ቲ ምስሉ
ኣይክእለሉን እዩ ሰብ ወዲቑ ክርኢ
ፍቕሩ ገዲዳቶ ክመጽእ ክመልሶ ነቲ ዝወደቐ ዘርኢ
ምኽንያቱ ሰብ ፍሉይ’ዩ ዝኸበረ
መልክዕ ምስሊ ኣምላኽ ዝጾረ
ይቕጽል ...

0 comments
Other Poem