ጓሳይ ኢኻ

Posted on 2016-11-14 · 1352 · 0 · 1

4 resources uploaded

ጎይታየ ሓለዋኻ ኣብ ልዕለይ ብዙሕ‘ዩ
የሱሰይ ረዲኤትካ ኣብ ልዕለይ ዓቢ‘ዩ

ንስኻ ሓቀኛ ጓሳይ ኢኻ
ኣነ ድማ በጊዕካ
ብፍቕሪ ትጓስየኒ፣ ተውዕለኒ ‘ብሻኻኻ
ብምሕረት ተንብረኒ፣ ተዕርፈኒ ‘ብደንቤኻ

‘ቲ ፍጡን ረዲኤትካ ኣምላኸይ
ሪአዮ‘የ ኣብ ዘመን ህይወተይ

ኣብ ግዜ ድኻመይ እናሳለኻ
ምሒር ምስዝሕለል እናተሰከምካ
ንሕማመይ እናፈወስካ
ስብራተይ እናዘነንካ
ኣርሒቐ ከይጠፍእ
‘ሞ ከይረኽበኒ ክፉእ

ለይትን ቀትርን እናሓለኻኒ
ብዋልታ ጸጋኻ ከቢብካኒ ።

ኣይኮነን ነቲ ዝልምኖ
ድምጸይ ኣውጺአ ዝምህለሎ
ዘይተደምጸ ድምጸይ ትሰምዖ
ንሓሳብ ሕልናይ ትፈልጦ

እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ
ማንም ሰብ ዘይርእዮ
መዓስ ይሕባእ ካባኻ
መዓስ ይስወር ካብ ኣዒንትኻ

ኩሉ ትፈልጥ ኣምላኽ
ኩሉ ትርኢ ኣምላኽ
ኩሉ ትሰምዕ ኣምላኽ
ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ

ኣብ ኩሉ ስለዝረኽበካ
ኣብ ዝኸድክዎ ስለዘለኻ
ስለዚ‘ዩ ዘይጽምወኒ
ብሕትውና ዘይስመዓኒ

ሕጂ ድማ ኣምላኸይ
ንጽባሕ ዘይፈልጣ ድኹም ፍጥረት‘የ‘ሞ
ህይወተይ ባዕልኻ ናብ ቅኑዕ ምርሓዮ።
ዘይተደምጸ ድምጸይ ትሰምዐ

1 comments

ሰላም ኣምላኽ ይብዘሓልኩም እታ ኣብ መወዳእታ ናይዛ ግጥሚ ዘላ ሕጥቦ ጽሑፍ (ዘይተደምጸ ድምጸይ, ,,) ትብል ካብ ላዕሊ ዝተደግመት እያ‘ሞ ኤዲት ክትግበር ይከኣል ደዩ? ተባረኹ።
Other Poem