ጠሊ ሄርሞን-8 (2001)

Posted on 2011-12-30 · 1872 · 26 · 1 · 0

167 resources uploaded

ትሕዝቶ
1. መልእኽቲ ጠሊ ሄርሞን
2. መልእኽቲ ህይወት
- ሓንቲ ደቒቕ ስኣን...
- ዝጸምኤ እንተሎ
3. ንኸምዚኦም ፍለጥዎም
- ብዛዕባ ዎችማን ኒ...
4. ስእሊ ቤተክርስትያን
- ብሓቅዶ ጾር ሓድሕድና...
5. ትምህርቲ
- ማሕደር እግዚኣብሄር
6. መልእኽቲ
- ጊዜ ጎይታን ባርያን...
7. ዓምዲ ምኽሪ
- ንሰብ ንኺነብር ዜድልዮ...
8. ጥብቅነት ወንጌል
- መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ...
9. ዓምዲ መራሕቲ
- መራሕን ጸሎቱን
10. ትንታኔ ዘመናት
- ብሓቂ ክፉእ ቅንያት
11. መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ
- ቌሎሴ
12. መንፈሳዊ ዛንታ
- ዋዛ

ከምኡ ኸኣ ግጥምን ካርቱንን ሰናይ ንባብ!

0 comments
Other Magazine