እታ በዓቲ!

Posted on 2012-01-31 · 920 · 0 · 0

6 resources uploaded

“ጓሂ”፡ “ሽጋር”፡ ቃላት ደጒዓኡ...
ቕኒት ትካዘ ዝማሬ ቁዘማኡ፡
እህህ ክብል መንፈሱ ማህሚኑ...
ኣብ በዓቲ ምስኰነት እታ ማሕደሩ፡
ብሕቱውን ድኹምን ገበሮ “ወይለይ!”...
ላሕለሐ መንፈሱ ኣበሎ ለይለይ፡
ህሞቱ፡ ህሞት ጭንቀት ዝወረሮ...
ስምዒት ተሰዓርነት እንኪሰሮ፡
ሓደ እኳ የለን የማን ጸጋም ተበለ...
ግዲ...መን ኪብለሉ ሰብ ’ተዘየለ፡

ማያት ካብ ኣኻውሕ ጥብጥብ ይብሉ...
ንብዓት ጓሂኡ ደይ ከምኡ እንደኣሉ፡
ጎሮሮ ጨደረ... ኣኻውሕ በዓቲ ነቕነቐ...
ኣውያት ጐበዝ’ዩ ብርሃን ነይበረቐ፡
ስጋ ንሱ እዩ ዓቕሙ! ጊዒሩ ደኺሙ...
ኩሉ ጸንቂቑ መንፈስ ኣማህሚኑ፡
ኣእምሮ ኣይረሓቐን ካብቲ ላዕላይ ኣቦ...
ግዴኡ ኺገብር ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፡
መዕቖቢ ኣሎካ! ቑዘማኻ ቐይሮ...
ምህለላኻ ይሰማዕ! ነገርካ ሓብሮ፡
ዋርድያ የለን! ዜርእዮ ርሕራሐ...
ዜዝሕል ዚእብድ ልቦና ዘስፈሐ፡

በዓቲ እኮ’ ዩ ቤት ማእሰርቲ ኰይኑዎ...
መከራ ጠቢሱ ጓሂውን ኣብሲሉዎ፡
ኡይ!’ዩ ዝበለ እቲ በዓል ስቓይ ዘማራይ...
እወ ’ቲ በዓል ስቓይ ሰባኻይ!
ደጒሖ! ብገዓር ንኬድምጾ በለ “ዎ!”...
ተማህለለ “ሳህለነ...መሓረነ እግዚኦ!”
ጸሎት ጥዑም እዩ እንተሓዚሉ መብጽዓ...
ተስፋ’ዩ ዚምልሽ ብኣጋ ብሸዓ!
እቲ ብዓውታ ዘምረረ ኣልቃሳይ...
ባና ብርሃን ረኣየ ንዝኸውን ዳሕራይ፡
መቑሕ ኪበታተኽ ኣርዑት ኪስበር...
ቅዱሳን ኪዓስሉዎ ብሃሌታ መዝሙር፡
’ታ በዓቲ ዘይነበረት ቤትማእሰርቲ...
መዕቖቢት እንደኣላ ካብ ሕሱማት ጸላእቲ!

0 comments
Other Poem