ብምንታይ ንሕጐስ? [Sunday 3rd Dec 2023]

Posted on 2023-12-03 · 503 · 0 · 0

83 resources uploaded

ሓጐሰይሲ ሰናይ ክገብረሎም እዩ።... ኤር.32:41

ገለ ገለ ሰባት ኣምላኽ ባህጉ ንሕና ክንሕጐስ እዩ፡ ስለዚ ድማ ኣነ ክሕጐስ ከለኹ ኣምላኽ ድማ ይሕጐስ ይብሉ እሞ ዘሐጉሶም ነገር ካብ ምግባር ኣይቁጠቡን። ብርግጽ ኣምላኽ ብሓጐስና ይሕጐስ እዩ። እንተኾነ ግና እንታዋይ ወላዲ እዩ ንህጻን ውሉዱ ጥራይ የሐጉሶ እንበር ብድላዩ ነገር ክጻወት ዝፈቕደሉ? ሓደ ዓርከይ ወዲ ሓደ ዓመት ውሉድ ኣለዎ። እዚ ህጻን ብፋርኬታ ክጻወት ባህ እዩ ዝብሎ። መዓስ እዚ ጥራይ ሶኬትን ናይ ኤሌክትሪክ ገመዳት እውን ምትንኻፍ ይፈቱ እዩ። እንተኾነ ግና ኣቡኡ ዋላ እናበኸየ ኩሉ ጊዜ እዩ ነዞም ነገራት እዚኣቶምን ከምኦም ዝኣመሰሉ ሓደገኛ ነገራትን ዝኸልኦ።

ህጻናት ዝጎድኦም ነገራትን ንወለዶም ባህ ዘየብል ነገራትን ኣየለልዩን እዮም። ንሕናኸ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ መንፈሳዊ ቈልዕነት ኣሎናዶ ይኸውን? የሱስ “ሓጐሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ኺጸንዕ፡ ሓጐስኩምውን ኪፍጸምሲ፡ እዚ ነገርኩኹም።” ይብለና (ዮሃ.15:11)። ቃል ኣምላኽ ንዓናን ንኣምላኽን ዘሐጐስ ነገራት እንታይ ምዃኑ ይነግረና እዩ እሞ ንቃሉ ሓጐስናን ፍስሃ ልብናን ንግበሮን ንኣምላኽ ኸይንብድል ድማ ኣብ ልብና ንዕቘሮ። (ኤር.15:16፡ መዝ.119:11)

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ሓጐስካ ንዓይ ሰናይ ምግባር እዩ እሞ ኤመስግነካ ኣለኹ። ኣብ ህይወት ዘመነይ ናብ ዘሓጐሰኒ ነገር ጥራይ ምጉያይ ሓዲገ ንቃልካ ሓጐሰይን ፍስሃ ልበይን ክገብርን ንዓኻ ከይብድል ድማ ንቃልካ ኣብ ልበይ ክዓቐሮን ጸጋኻ ኣብዝሓለይ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments